ทุนปริญญาโท มอบทั้ง 100% และ 50% ที่ University of Turku ประเทศฟินแลนด์

University of Turku ประเทศฟินแลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และวิชาทั่วไปที่กว้างขึ้น ซึ่งทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน 50% และ 100% สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

University of Turku ตั้งอยู่ที่เมืองตุรกุ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศซึ่งวัดจากนักศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนต่อปี 8 000 – 16 000 ยูโร (ประมาณ 311,000 – 623,000 บาท) จะมีการคิดธรรมเนียมจากพลเมืองจากประเทสนอกสหภาพยุโรป (EU) และนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEA) หรือนอกเหนือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนคุณก็มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

ในรอบการสมัครครั้งสุดท้าย ทางมหาวิทยาลัยได้มีการมอบทุนการศึกษามูลค่า 570,000 ยูโร (ประมาณ 22,000,000 ล้านบาท) สำหรับผู้สมัครที่ป็นเลิศ

และประมาณหนึ่งในสามของนักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนจะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุม 50% หรือ 100% ของค่าเล่าเรียน ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการคัดเลือกจากผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาตามความเหมาะสมของหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการทั่วไป ดังนี้

-ประสาทวิทยาของมนุษย์

-ความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมชาวยุโรป

-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเอเชียตะวันออก

-วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

-Digital Health การแพทย์บนโลกดิจิทัล

– Life Sciences วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

-สาขาวิชาด้านกฎหมาย การศึกษา การบริหารธุรกิจ หรือทางด้าน IT วิทยศาสตร์ธรรมชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS หรือการทดสอบอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

-สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.utu.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ