ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ที่ Augsburg University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018

วันนี้เรามีทุนการศึกษามาฝาก สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Augsburg ประเทศสหรัฐอเมริกา

Augsburg University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิชา ตั้งอยู่ที่ เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตาในสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ค่ะ…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป

-คะแนน ACT ต้องมากกว่า 27 คะแนน

-คะแนน SAT แต่ส่วนต้องได้มากกว่า 1290 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

-TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนสำหรับ TOEFL (pBT)

-IELTS คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 6.5

-SAT ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนนในส่วน NEW Evidence-Based Reading and writing หรือ ไม่ต่ำกว่า 1030 ในส่วนของ Critical Reading and Writing Sections-OLD SAT

-ACT ไม่ต่ำกว่า 22 คะแนนในส่วนของ English และ Reading

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ที่นี่ หรือ Common Application

-ใบรับรอง Transcripts (แนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษ)

-จดหมายรับรองจากอาจารย์

– หลักฐานการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.augsburg.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ