ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ที่ Queen’s University Belfast สหราชอาณาจักร

Queen’s University Belfast กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบเต็มจำนวน โอกาสดีๆ ที่จะได้ร่วมงานกับทีมนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่สถาบันพยาบาลและผดุงครรภ์ QUB

Queen’s University Belfast เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักรที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยกว่าร้อยละ 75% ในระดับ “Internationally Excellent” (อ้างอิงจากปี 2014)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าครองชีพ  £14,553 (ประมาณ 570,000 บ่าท) พร้อมด้วยค่าเล่าเรียนรายปี £4,195 (ประมาณ 165,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ศึกษาที่สถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สาขา การพยาบาล การผดุงครรภ์ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญา สาขาสังคมศาสตร์ (Social Science) เช่น การพยาบาล / การผดุงครรภ์ สังคมวิทยาหรือจิตวิทยา ในระดับ 2.1 หรือมากกว่า หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือการทบทวนงานวิจัย มีทักษะดีเยี่ยมในการจัดการและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ป่วย อาชีพในครัวเรือน

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ยื่นผลการการทดสอบจากสถาบัน IELTS (ทั้ง SELT และ non-SELT) และ TOEFL internet-based tests สำหรับการรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทโดยตรง และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qub.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ