สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Daegu Gyeongbuk มอบทุนเต็มจำนวน เรียนต่อเกาหลีใต้

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราก็มีทุนเรียนต่อมาฝากกันอีกเช่นเคย ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนับสนุนโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Daegu Gyeongbuk (DGIST ) ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2004 เป็นสถาบันของรัฐที่โดดเด่นเรื่องการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใครที่สนใจทุนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ดังนี้ค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-เงินสนุบสนุนด้านการศึกษาและการทำวิจัย

ระดับปริญญาโทมูลค่า 13,680,000 KRW / ปี (ประมาณ 390,000 บาท / ปี)

ระดับปริญญาเอกมูลค่า 7,440,000 KRW / ปี (ประมาณ 200,000 บาท / ปี)

-DPF (DGIST Presidential Fellowship)

ทุนพิเศษ 3,000,000 KRW / เทอม (ประมาณ 87,000 บาท / เทอม)

ทุนสนับสนุนวิจัยสูงสุด 10,000,000 KRW (ประมาณ 290,000 บาท)

ทุนเรียนต่อต่างประเทศสูงสุด 16,584,000 KRW (ประมาณ 480,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่ DGIST

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาโท

-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ระดับปริญญาเอก

-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จจะเป็นวุฒิ ป.ตรี หรือ ป. โทก็ได้

-ประวัติส่วนตัวและแผนการศึกษา

-จดหมายรับรองพร้อมลายเซ็นรับรอง และปิดผนึกให้เรียบร้อย

-ข้อตกลงในการตรวจสอบประวัติการศึกษา

-ระเบียนแสดงผลการเรียน

-สำเนาพาสสปอร์ต

-สำเนาพาสสปอร์ตของบิดา มารดาหรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่ระบุสัญชาติ

-เอกสารระบุความสมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก

-เอกสารสนับสนุน

-ผลการสอบและรางวัลที่ได้รับอย่างน้อย 5 ผลงาน

-ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TEPS, TOEIC หรืออื่นๆ )

-ผลการทดสอบต่างๆ จากระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยเช่น  British GCE A-Level, Japanese Admission Center Exam, Chinese Unified Exam, German Abitur, French Baccalaureate, Turkish YGS or LYS, The West African Examinations Council เป็นต้น

-สอบวัดระดับทางวิชาการและใบรับรองอื่นๆ เช่น IB Diploma, IB Certificate, SAT(Code: 7440), AP, ACT, AICE, AEA หรืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

12 ตุลาคม – 26 ตุลาคม

14 ธันวาคม – 28 ธันวาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.dgist.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ