ทุนระยะสั้นเต็มจำนวน WORLD YOUTH FORUM สำหรับเยาวชน ณ ประเทศอียิปต์ ปี 2018

WORLD YOUTH FORUM (WYF) เป็นหนึ่งในเวทีสำหรับเยาวชน เพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมในโลกปัจจุบัน

ที่นี่มีทางเลือกมากมายซึ่งจะมอบประสบการณ์สูงสุดในระหว่างการเข้าร่วมให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก คุณสามารถเข้าร่วม WYF และเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุม ผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือผู้เข้าร่วม World Youth Theater เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นของตัวเองต่อไป

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระยะสั้น การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2018 ณ เมือง Sharm El Sheikh ประเทศอียิปต์

 

มูลค่าทุน:

การสนับสนุนจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายศูนย์กลาง WYF ที่ใกล้กับคุณที่สุดไปจนถึงอียิปต์ รวมทั้งตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอียิปต์ รถรับส่งจากโรงเรีมและสนามบิน ที่พักระหว่างร่วมงาน และเงินสนับสนุนอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับเยาวชนทุกเชื้อชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี

– มีประสบการณ์ส่วนตัวด้านการศึกษาระดับมืออาชีพ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับฟอรัม ซึ่งได้กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ

 

หากคุณต้องการสมัครเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การคัดเลือกคือ :

– งานวิจัยเรื่องเซสชั่น ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 12)

– พร้อมแนบ CV ที่มีข้อมูลปัจจุบันมาด้วย

 

หากคุณต้องการสมัครเป็นวิทยากรเกณฑ์การคัดเลือกคือ :

– บทความวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อของเซสชั่น ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด12)

– พร้อมแนบ CV ที่มีข้อมูลปัจจุบันมาด้วย

 

หากต้องการสมัครเป็นผู้เข้าร่วม Model เกณฑ์การคัดเลือกคือ :

– ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ “อนาคตของความร่วมมือและการรวมกลุ่มระหว่างรัฐอาหรับแอฟริกัน” (ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด12)

– พร้อมแนบ CV ที่มีข้อมูลปัจจุบันมาด้วย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

(ไม่ระบุ) ยังเปิดรับอยู่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ