Fulbright ทุนสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา

Fulbright Scholarship ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดมอบโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์จากต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนประมาณ 4,000 คนต่อปี โดยครอบคลุมในส่วน

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าครองชีพ

-ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุน Fulbright เปิดโอกาสให้เรียนในหลากหลายสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 155 ประเทศทั่วโลก

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของมูลนิธิฟูลไบรท์ หรือคณะกรรมการจากสถานทูตสหรัฐฯ ดังนั้นผู้สมัครต้องสมัครทุนที่ประเทศตนเอง โดยตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

foreign.fulbrightonline.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ