ทุนเต็มจำนวน สำหรับนักวิจัยหลังป.เอก ที่ U. of East Anglia ประเทศอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร์จาก University of East Anglia ประเทศอังกฤษ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในคณะสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียน เงินทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และครอบคลุมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– จำนวน 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการวิจัย

– ผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือ Skype

– หลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

20 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uea.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ