ชวนร่วมประกวด “FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020”

โอกาสที่จะแสดงความสามารถในยุคนี้ต่างเปิดกว้าง คุณล่ะ พร้อมที่จะคว้ามันหรือยัง!?

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020” ชิงถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

หัวข้อ:

ในปี 2020 เรากำลังมองหาโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (รวมถึง โครงการสร้างใหม่ โครงการซ่อมแซมโครงการบูรณะฟื้นฟู หรือแปลงสภาพ) ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และโครงการต้องตั้งอยู่ในทวีปเอเชียหรือออสเตรเลียเท่านั้น

 

ผลงานโครงการครอบคลุม 6 หมวดหมู่:

– Residential – Individual Houses (ที่อยู่อาศัย – บ้านเดี่ยว)

– Residential – Multiple Houses (ที่อยู่อาศัย – คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์)

– Commercial (อาคารพาณิชย์)

– Institutional (สถาบันทางการศึกษา)

– Urban* (เมือง*)

– Socially-Inclusive** (สังคมโดยรวม**)

 

เกณฑ์การพิจารณา:

– ความยืดหยุ่น | การบริหารจัดการ นํ้า พลังงาน วัสดุ | การพึ่งพาทรัพยากรหมุนเวียน | Cradle-to-cradle approach | สามารถพิสูจน์ได้ในอนาคต

– ความสมบูรณ์ของร่างกาย | ความต้องการทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผู้ใช้ | การตอบสนองความต้องการของบุคคลและ ชุมชน | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

– ความเป็นส่วนหนึ่ง | การรักษาความรู้สึกของชุมชน, ประวัติศาสตร์และสถานที่ | พึ่งพาความรู้และทักษะในท้องถิ่น

– ระบบนิเวศน์ | การซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบเมืองหรือระบบบำบัดนํ้าเสีย | การผลิตอาหารที่ยั่งยืนและการเก็บรักษาวัฏจักรสาร อาหาร | การคุ้มครองและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย | บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

– การจำลอง | ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง | ผลกระทบระดับชุมชน, เขตหรือเมือง

 

กำหนดระยะเวลา:

วันที่ปิดการยื่นแบบ : 30 พฤศจิกายน 2562

 

รางวัลการประกวด:

ถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

อีเมล : [email protected]

futurarcgreenleadershipaward

 

ที่มา: BCI Asia Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ