FWO มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ทำการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา

Research Foundation – Flanders (FWO) จัดมอบทุนการศึกษา Junior Postdoctoral Fellowship สำหรับการวิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน สัตวแพทยศาสตร์ หรือด้านการดูแลสุขภาพ โดยทำการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าธรรมเนียมการทำวิจัย 4,000 – 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 150,000 – 376,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน สัตวแพทยศาสตร์ หรือด้านการดูแลสุขภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ได้รับปริญญาเอกโดยมีวิทยานิพนธ์ หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือใบรับรองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหรือข้อตกลงทวิภาคี

-สามารถยื่นขอทุนได้หากคุณได้รับปริญญาเอกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

-ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาที่คล้ายคลึงกันมาก่อน

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครผ่านทาง FWO e-loket

 

ปิดรับสมัคร:

3 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fwo.be

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ