ทุน Gates Cambridge ระดับสูงกว่า ป.ตรี ที่ U. of Cambridge มหา’ลัยเก่าแก่ของโลก

Gates Cambridge คือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง University of Cambridge ประจำปีการศึกษา 2021

ซึ่งทุน Gates Cambridge คือทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนจาก The Bill & Melinda Gates Foundation เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วโลก โดยจะเปิดรับสมัครถึงปีละสองครั้ง รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าบำรุงการศึกษา

– ค่าวีซ่า

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาจำนวนกว่า 55 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ดูหลักสูตรต่างๆ ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกสิทธิ์สมัคร

– มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น

– มีหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อแบบแน่นอน

– มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม

– มีศักยภาพความเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gatescambridge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ