ทุน Gates Cambridge สำหรับเรียนต่อป.โท-เอก ที่ม.เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร รวม 80 ทุน

เปิดรับสมัครแล้ว!! Gates Cambridge Scholarship ทุนการศึกษาจาก Bill & Melinda Gates Foundation สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกเขตพื้นที่สหราชอาณาจักร ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนรวม 80 ทุน (สำหรับนักศึกษาสหรัฐฯ 25 ทุน และนักศึกษาจากชาติอื่นๆ 55 ทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก (PhD)

ระดับปริญญาโทหลักสูตร Master of Science (MSc) / Master of Letters (MLitt)

หรือระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษา 1 ปี (เช่นหลักสูตร MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตสหราชอาณาจักร

2. เลือกเรียนหลักสูตรที่กำหนดไว้แบบเต็มเวลา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

3. มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

4. มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำในการสมัครขอรับทุนได้ที่ www.gatescambridge.org/apply/how-apply

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครภายในวันที่  3 ธันวาคม 2019 หรือ 7 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.gatescambridge.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ