ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก สำหรับนศ.ต่างชาติ จาก University of Sydney ออสเตรเลีย

ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เรียนปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสายประวัติศาตร์ มีทุนที่น่าสนใจรอให้คุณไปคว้าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนที่ว่าก็คือ GC Henderson Scholarship ซึ่งเป็นทุนที่ทางมหาวิทยาลัย University of Sydney จัดขึ้นให้กับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ระดับทุน:

– ปริญญาโท

– ปริญญาเอก

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษาขั้นต่ำอิงตาม Research Training Program (RTP) โดยเกณฑ์ขั้นต่ำของปี 2020 มีมูลค่า 28,092 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 910,000 บาท) โดยมอบให้ดังนี้

– สำหรับปริญญาเอกได้รับสูงสุด 2 ปี

– สำหรับปริญญาโทได้รับสูงสุด 1.75 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาป.โท หรือป.เอก ในสาขา Anthropology, Archaeology (Prehistoric and Historical) หรือ History

– สัญชาติใดก็ได้

– เข้าร่วมโปรแกรม postgraduate research ของทางมหาวิทยาลัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

– มีผลรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL iBT, PTE เป็นต้น)

 

วิธีสมัคร:

หลังจากสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ใบทรานสคริปต์

– ประสบการณ์การทำวิจัย

– ประสบการณ์การทำงาน

– CV

– จดหมายแนะนำจำนวน 2 ฉบับ

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ