Google แจกทุนสนับสนุนการศึกษา ให้เรียนต่อปริญญาตรี ประจำปี 2021

วันนี้มีทุนการศึกษาจาก Google มานำเสนอค่ะ :) กับทุน Generation Google Scholarship ประจำปี 2021

ทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ซึ่งทุนนี้จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ และทักษะการเป็นผู้นำเป็นหลัก หากสนใจลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลย!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า $1,000 USD (ราว 30,800 บาท) ครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือ

– และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาต่อในด้าน computer science หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ระบุว่าเป็นผู้หญิง

– เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรองรับในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษา 2021-2022 ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีทักษะความเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครออนไลน์

– Resume / CV

– ใบรับรองผลการเรียน

– ตอบคำถามเรียงความสั้นๆ 2 ข้อ (ข้อละไม่เกิน 400 คำ)

– Google Online Challenge

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 มีนาคม 2021 (11.59 PM IST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

buildyourfuture.withgoogle

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ