หน่วยปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ สมัครได้แล้ววันนี้!!

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเวชศาสตร์เจริญพันธุ์และเก็บรักษาเพื่อพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ ภายใต้สังกัดของหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

รายได้:

16,000 บาท สัญญาการจ้างงาน 1 ปี พิจารณาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

รายได้ตอบแทนรายปี (performance base)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเช่น Gel electrophoresis เป็นต้น

-เกรดเฉลี่ย (GPAX) มากกว่า 2.50

-ในกรณีที่เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 พิจารณาส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับมหาบัณฑิต (performance base)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษา ประวัติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (Resume) และรายชื่อผู้อ้างอิง (Reference Person) อย่างน้อย 1 ท่าน ไปที่อีเมล ดร.ปวีณา ธุวะนุติ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Genetics.md.chula

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ