เรียนปริญญาโทได้ไม่จำกัดสาขา ที่ U. of Warwick สหราชอาณาจักร พร้อมรับทุนสนับสนุน

The University of Warwick มหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรประกาศมอบทุนการศึกษา “WMG Excellence Scholarships for MSc Programme” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท (แบบเต็มจำนวน) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาชาวไทยมีสิทธิสมัครทุนได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25%-50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ภาคเรียนประจำเดือนกันยายน 2019

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี หรือมีประวัติการทำงานที่เหมาะสม

-WMG Excellence เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่ใช้เงินทุนตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่มีทุนการศึกษาบางส่วนในโครงการทุนอื่นๆ หรือ ใช้เงินกู้หรือกองทุนบางส่วนจากองค์กรภายนอกอาจได้รับการพิจารณา โดยผู้ขอทุนควรแจ้งแก่คณะกรรมการทุนของมหาวิทยาลัย

-WMG Excellence Scholarships จะจ่ายเฉพาะทุนที่สนับสนุนเป็นส่วนลดค่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือค่าที่พักหรือค่าบำรุงรักษาได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

warwick.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ