ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 62 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนฯกว่า 150,000 บาท!!

การประกวดที่เปิดโอกาศให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสคว้าทุนการศึกษาครั้งใหญ่ พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

 

 

หัวข้อ : “ขุมทรัพย์ชุมชน”

ขุมทรัพย์ชุมชน หมายถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1

– ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน

– ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นําเสนอได้ ภายใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรายละเอียดดังนี้

– ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร และ อีเมล

– ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / หน้าที่ / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทร และ อีเมล

– หลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / แรงบันดาลใจ / แรงจูงใจ

– รูปแบบผลงานไม่จำกัดเทคนิค วิธีการหรือสื่อในการนำเสนอ และสามารถใช้วิธีการแบบ Animation ได้ หรือมีภาพกราฟิกเป็นส่วนประกอบได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่คิดสร้างสรรค์เอง ไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

– ผู้ส่งผลงานสื่อเข้าร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จากการประกวด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำไปผลิตหรือเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไปได้

– ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 10 ทีม และจะต้องมานำเสนอแนวคิดและเรื่องราวเนื้อหา พร้อมเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศและเทคนิคกระบวนการผลิตสื่อจากวิทยากรจิสด้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของวงการภาพยนตร์ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ จำนวนทีมละ 5,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจิสด้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักทั้งหมด)

*หมายเหตุ: ทีมผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด

 

ส่งผลงานมาที่

โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (GMC2019) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

รอบชิงชนะเลิศ

– ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานสื่อวิดีโอ ภายใต้หัวข้อและเทคนิคที่กำหนดที่มีความยาว 3-5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

– เนื้อหาสื่อต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม ความเชื่อ หรือหลักศาสนาใด

– เนื้อหาสื่อหากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ

– ภาพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 

กำหนดระยะเวลา

– หมดเขตการรับสมัคร : 30 เมษายน 2562

– ประกาศผลการประกวด : มกราคม 2562

 

รางวัลการประกวด

รอบที่ 1

– ทุนผลิตสื่อ 10 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัลละ 5,000 บาท

 

รอบชิงชนะเลิศ

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บาท

– รางวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

– โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111

– โทรสาร : 033 005 831

– อีเมล : contest@gistda.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ