ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ปี 7 ชวนน้องๆ และคุณครู มาเรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อแบ่งปันสู่ชุมชน

โอกาสดีที่น้องๆ และคุณครูจากทั่วประเทศจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ในรูปแบบค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน”

โดยส่งทีมเข้าร่วมสมัคร ทีมละ 3 คน ประกอบไปด้วย คุณครูที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 2 ท่าน สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม ค่ายการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดแก่โรงเรียน มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแบบผสมผสาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้ จากนักการเงินการธนาคารมืออาชีพ

นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเก็บรู้จักใช้ สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สัมผัสโลกการเงินการธนาคาร สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน และความหลากหลายของอาชีพในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ ระดับชั้นม.ปลาย / ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

 

จำนวนที่เปิดรับ:

120 คน (นักเรียน 80 คน คุณครูที่ปรึกษา 40 คน)

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

– รุ่นที่ 18 : 18-23 มีนาคม 2562 (ค้างคืน)

– รุ่นที่ 19 : 1-6 เมษายน 2562 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ (กทม.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ใบสมัคร

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ