ชวน นศ. ปี 3 – 4 มาร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโพลิเมอร์

Polymer Technology Summer Camp (PSC 17) ค่ายมันส์ๆ สำหรับวัยทีน ที่จะเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 มาร่วมฝึกประสบการร์วิชาชีพ และเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นในด้านการค้นคว้า ทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต

นักศึกษาในโครงการจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง โดยเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย

ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

 

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนที่เปิดรับ:

15 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

3 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

Research and Development Center

 

กิจกรรมจัดโดย

บจ. อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– เว็บไซต์กิจกรรม

– เฟซบุ๊คกิจกรรม

– ใบสมัคร

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ