ทุนวิจัยเต็มจำนวน ระดับป.เอกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่สถาบัน DKFZ ประเทศเยอรมนี

สถาบัน German Cancer Research Center ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันวิจัยชีวการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี มีทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม

– มีความรู้ด้านชีววิทยา (โมเลกุล), ยาโมเลกุล, ชีวเคมี, เคมี, ชีวฟิสิกส์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ชีววิทยาคอมพิวเตอร์ หรือระบาดวิทยา / สาธารณสุข

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการศึกษา

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางสถาบันกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dkfz.de

research-in-germany

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ