เจาะลึกทำความรู้จัก TOPIK การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เพื่อใช้เรียนต่อและทำงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศเกาหลีคงคุ้นเคยกับแบบทดสอบ TOPIK กันอยู่แล้ว สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปเจาะลึกเจ้า TOPIK ให้มากกว่าเดิม

 

 

TOPIK ย่อมาจาก Test Of Proficiency In Korean เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ ซึ่งจัดมาเพื่อประเมินการใช้ภาษาเกาหลี สำหรับเรียนต่อและทำงานในประเทศเกาหลีใต้ และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อแเผยแพร่ภาษาเกาหลีไปทั่วโลก

 

TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

-The Standard TOPIK การทดสอบภาษาเกาหลีทั่วไป

-The Business TOPIK การทดสอบภาษาเกาหลีทางธุรกิจ

 

1. The Standard TOPIK ก็คือการวัดระดับภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับคนที่จะไปอยู่ หรือไปเรียนต่อ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

Level 1-2 เป็นชั้นต้น (Beginner)

Level 3-4 เป็นระดับกลาง

Level 5-6 เป็นระดับสูง

โดยการสอบแบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ได้แก่ Vocab&Grammar / Writing / Listening / Reading รวม 400 คะแนน

โดยทั่วไปผู้ที่สอบผ่านใน Level 3 ขึ้นไป จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเกาหลี (อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย)

 

2. The Business TOPIK การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ ใช้เพื่อทอดสอบการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี

การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด แต่จะเป็นการตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน

 

ระยะเวลาในการสอบและรายละเอียดของข้อสอบ TOPIK

 

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย

– จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง

– ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี

– ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

โดยสนามสอบในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี

 

ที่มา: edupac-lemonde educatepark , wegointer

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ