ทุนด้านอัญมณีศาสตร์จาก GIA สามารถเลือกเรียนได้ถึง 8 สาขาทั่วโลก!

Gemological Institute of America (GIA) สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา...

January 14, 2020 2 Mins Read
247 Views