ทุนด้านอัญมณีศาสตร์จาก GIA สามารถเลือกเรียนได้ถึง 8 สาขาทั่วโลก!

Gemological Institute of America (GIA) สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้กำเนิดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เพชร และเป็นโรงเรียนสอนอัญมณีศาสตร์ และการออกแบบเครื่องประดับที่มีมาตรฐาน

ซึ่งในขณะนี้ GIA มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ด้านอัญมณีโดยเฉพาะ โดยสามารถเลือกเรียนในสถาบันต่างๆ ของ GIA ทั้ง 8 สาขาทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่จำกัดจำนวนทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

อนุปริญญาหรือใบประกาศนียบัตร

สถาบัน GIA มีหลักสตูรให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ดังต่อไปนี้

1. Graduate Gemologist (หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์)

2. Graduate Diamond (หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร)

3. Graduate Colored Stones (หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพพลอย)

4. Graduate Pearls (หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมุก)

5. Jewelry Design (หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี)

6. Applied Jewelry Professional (หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ)

 

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พลเมืองหรือมีที่พำนักถาวรอยู่ในสหรัฐอเมริกา

– ทุนการศึกษา On Campus Programs สามารถเลือกสมัครทุนเพื่อเรียนที่ GIA ในประเทศต่อไปนี้ อังกฤษ, ฮ่องกง, ไต้หวัน (เรียนเป็นภาษาจีนเท่านั้น), อินเดีย และประเทศไทย

– อายุขั้นต่ำ 18 ปี

– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

– ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 500 (paper base) หรือ 61 (internet base) หรือ IELTS 6.0

– จดหมายการรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้งเป็นประจำทุกปี ดังนี้

ครั้งที่ 1: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม

ครั้งที่ 2: วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน

โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม

– 1 สิงหาคม – 30 กันยายน

 

คำถาม / ช่วยเหลือ:

GIA อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 2 ถ.พระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์ติดต่อ 02-7796100

Facebook: facebook.com/GIAThailand

LINE: @GIATHAILAND

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.gia.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ