ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท+อื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ

– รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)

– รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

– รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

 

กำหนดระยเวลา:

– หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2563

– ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 02 577 9999 ต่อ 1471-1472, 1476

การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ