กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา (22 ม.ค. – 4 ก.พ. 63)

มาแล้ว! การรับสมัครข้าราชการครั้งสำคัญประจำปี 2563!!

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

โดยในครั้งนี้จะเปิดรับทั้งสิ้น 958 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา

4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา

7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา

9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา

11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา

14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา

18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา

21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา

22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา

26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ:

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา

12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา

15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา

19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา

20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา

23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ