ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในระดับป.ตรี ที่ Simmons University สหรัฐอเมริกา

Gilbert and Marcia Kotzen Scholars Program ทุนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อด้าน Transformative ในระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ณ Simmons University มหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พัก และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การศึกษาในต่างประเทศ การทำวิจัย มูลค่า $3,000 (ประมาณ 94,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

-เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 3.3 หรือสูงกว่า

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เรียงความ จำนวน 250 คำ

-CV

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-แนบไฟล์เหล่านี้มาพร้อมกับใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้ว จากนั้นส่งใบสมัครทุนไปที่อีเมล ugadm@simmons.edu

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.simmons.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ