ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ U. of Greenwich

University of Greenwich มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ประกาศมอบทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครและได้รับการตอบรับเข้าให้เข้าเรียนใน University of Greenwich

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £500 – £3,000 (ประมาณ 20,000 – 122,000 บาท) และส่วนลดค่าเล่าเรียน โดยเป็นทุนที่มอบให้เฉพาะปีการศึกษาแรกเท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา หรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษาที่ 2019/2020

-ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัย Greenwich เป็นครั้งแรก และไม่ได้รับรางวัลอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา หรือทุนการศึกษาทุกประเภท

-ผู้รับทุนนี้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.gre.ac.uk/

 

ปิดรับสมัคร:

คณะทุนการศึกษานานาชาติจะประชุมปีละ 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาใบสมัครทุนการศึกษาที่ส่งมา

– 1 เมษายน 2019 (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2019)

– 1 มิถุนายน 2019 (ปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2019)

– 1 สิงหาคม 2019 (ปิดรับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม 2019)

– 1 พฤศจิกายน 2019 (ปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม 2019)

– 1 ธันวาคม 2019 (ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.gre.ac.uk

 

ที่มา: thaiyouthhub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ