สทอภ. เปิดรับสมัครงาน 1,200 อัตรา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิษโควิด

จากการที่มีคนมากมายตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงมีโครงการให้งานกับผู้ที่ตกงานอยู่

โดยโครงการ “ร่วมคืนป่าให้ประชาชน” เป็นโครงการระยะสั้นที่จ้างงาน 5 เดือนสำหรับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. งานแปลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ

จำนวนที่เปิดรับ: 960 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

นำข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไข และสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจะดทำฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

 

 

2. งานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ

จำนวนที่เปิดรับ: 240 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ไม่ได้รับสิทธิมาตราการเยียวยา 5,000 บาทหรือมาตราการอื่นๆ จากรัฐบาล

– เป็นผู้ได้รับสิทธิ์มาตราการเยียวยา 5,000 บาทหรือมาตราการอื่นๆจากรัฐบาล แต่สละสิทธิ์

– กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับอนุปริญญา

– อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณุโล อุทัยธานี สกลนคร อำนาจเจริฯ ศรีสะเกษ สระบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง พังงา สุราษฎร์ธานี ยะลา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

โทร. 0333048091 ต่อ 104-112

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ