Global Excellence Award ทุนป.ตรี และป.โท จาก Aston U. มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Global Excellence Award โครงการทุนการศึกษาจาก Aston University มหาวิทยาลัยวิจัยรัฐในสหราชอาณาจักร โดยจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนมูลค่า £3,000 และ £5,000 (ประมาณ 115,000 – 192,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

-เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

-ทุนนี้จัดมอบแก่ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสูง และนักศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของตัวเอง

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

-ปริญญาตรี: หมดเขต 11 กรกฎาคม 2019

-บัณฑิตศึกษา: หมดเขต 12 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.aston.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ