สำนักงาน กสม. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท (ค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

2. ตําแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท (ค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย หรือทาง สังคมศาสตร์

 

3. ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท (ค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

4.ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท (ค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ nhrc.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nhrc.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ