ทุน GKS ฟรี 100% จากรัฐบาลเกาหลีใต้ เลือกเรียนต่อ ป.โท & ป.เอก ที่ 60 มหา’ลัยดัง!!

มีใครกำลังรอทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้อยู่บ้างคะ?? ข่าวดีสุดๆ เพราะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครแล้ว! กับทุน Global Korea Scholarship program (GKS)

เป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อและทำวิจัยที่ 60 สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศเกาหลีใต้ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน รัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าสนับสนุนการย้ายถิ่นฐาน KRW 200,000 (ราว 5,500 บาท)

– ค่าครองชีพ KRW 900,000 (ราว 24,000 บาท)

– ประกันสุขภาพ KRW 20,000 (ราว 540 บาท)

– หลักสูตรเรียนภาษา

– ค่าสนับสนุนการวิจัย KRW 210,000 – 240,000 (ราว 5,700 – 6,500 บาท)

– ค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ KRW 500,000 – 800,000 (ราว 13,500 – 22,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท, ปริญญาเอก และการวิจัย) ในสาขาวิชาดังนี้

– Humanities and Social Sciences

– Natural Sciences

– Engineering

– Arts & Physical Education

– Dentistry

– Medicine

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม:

Type A

– Academy of Korean Studies

– Ajou University

– Chung-Ang University

– Dongguk University

– Duksung Women’s University

– Ewha Womans University

– Hankuk University of Foreign Studies

– Hanyang University

– Hongik University

– KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

– KDI School of Public Policy and Management

– Konkuk University

– Kookmin University

– Korea Polytechnic University

– Korea University

– Kyung Hee University

– POSTECH (Pohang University of Science and Technology)

– Seoul National University

– SeoulTech (Seoul National University of Science and Technology)

– Sogang University

– Sookmyung Women’s University

– Sungkyunkwan University

– UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology)

– Yonsei University

 

 

Type B

– Busan University of Foreign Studies

– Chonnam National University

– Chungbuk National University

– Chungnam National University

– Daegu University

– Daejeon University

– Dong-A University

– Dongseo University

– Gangneung-Wonju National University

– Gyeongsang National University

– Handong Global University

– Hannam University

– Inje University

– Jeju National University

– Jeonbuk National University

– Jeonju University, Kangwon National University

– Keimyung University

– Kongju National University

– Konyang University

– KOREATECH (Korea University of Technology and Education)

– Kumoh National Institute of Technology

– Kyungpook National University

– Mokwon University

– Namseoul University

– National Korea Maritime & Ocean University

– Pai Chai University

– Pukyong National University

– Pusan National University

– Pyeongtaek University

– Semyung University

– Silla University

– Soonchunhyang University

– Sun Moon University

– Sunchon National University

– Yeungnam University

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลีใต้

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

– ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2021 (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1981 มีสิทธิ์สมัคร)

– ได้รับเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

– ผู้สมัครควรมี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยนอกประเทศเกาหลีใต้ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2021

– ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ย (GPA) สูงกว่า 80% จากสถาบันการศึกษาล่าสุด

– มีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น TOEFL, TOEIC หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application Forms

– CV/Resume

– Study plan

– Letter of Recommendation

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– ใบรับรองแพทย์

– หลักฐานการเป็นพลเมืองของผู้ปกครอง

– หลักฐานผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ  เช่น TOEFL, TOEIC หรือ IELTS

– หลักฐานผลคะแนน TOPIK (ถ้ามี)

– รางวัลต่างๆ หรือผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. Embassy Track: เลือกสมัครได้ 3 มหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด และจะต้องเลือกมหาวิทยาลัย Type B อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

2. University Track: เลือกสมัครได้ 1 มหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด

– ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ราวเดือนมีนาคม 2021 (วันปิดรับสมัครแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการศึกษา)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinkorea

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ