ห้ามพลาด!! โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity” เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย Daegu Health College ประเทศเกาหลีใต้

ให้นักเรียนต่างชาติเข้าร่วมทำกิจกรรมในค่ายรวมทั้งหมด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 -18 สิงหาคม 2561 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

-มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ

-หากมีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านคณะ หรือมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

***มีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,700 บาท) รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ การออกปฏิบัติภาคสนาม (field trips)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dhc.ac.kr/eng

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ