เปิดรับสมัครแล้ว!! 7 คอร์สธุรกิจออนไลน์ จากจุฬาฯ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนคอร์สธุรกิจออนไลน์ หรือ “SPACE by Chulalongkorn Business School” เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิิจผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสาขาที่เปิดให้ทั้งหมด 7 สาขา

รายละเอียดของคอร์ส และการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดของคอร์ส

-บุคคลภายนอก (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) สามารถเรียนออนไลน์ได้ ฟรี!

-สามารถเลือกเรียนกี่วิชาก็ได้ โดยจะเปิดทั้งหมด 7 วิชา

-ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 2 เดือน

 

วิชาที่เปิดให้เรียน:

มีวิชาที่เปิดให้เรียนทั้งหมด 7 วิชา (รับวิชาละ 500 ท่าน) ได้แก่

1. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม  เทคนิคการลดต้นทุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

2. Basic Excel สอนฟังก์ชั่นพื้นฐาน Excel ต่าง ๆ เช่น COUNTIF, FREQUENCY ตลอดจนสอนการสร้างกราฟโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

3. Advanced Excel การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP, Pivot Table ใน excel โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

4. System Thinking for Business การคิด และแก้ปัญหาธุรกิจอย่างเป็นระบบ เหมาะกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริอร เศรษฐมานิต

5. Effective presentations with Powerpoint เทคนิคการใช้ Powerpoint ที่สำคัญในการทำงาน ทำให้การนำเสนองานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

6. Strategic Innovation & New Business Development กลยุทธ์นวัตกรรม & การสร้างธุรกิจใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

7. Service Marketing การตลาดบริการ ธุรกิจบริการต่าง ๆ จะพัฒนาการให้บริการและทำการตลาดได้อย่างไร โดยอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

 

ขั้นตอนการสมัคร:

1. ไปที่ space.cbs.chula.ac.th

2. กรอกข้อมูลเพื่อ Register

3. เลือกชมวิชาที่สนใจ

4. กด Enroll วิชาที่สนใจ (สามารถเลือกเรียนหลายวิชาได้)

5. หากต้องการเริ่มเรียนเลย คลิก “Start Learning”

6. หากสมัครหลายวิชา ต้องเข้าไป Enroll ในแต่ละวิชานั้นๆ

***สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

SPACE by Chulalongkorn Business School

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ