Europol เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่เนเธอร์แลนด์ ปี 2018

Europol กำลังเปิดรับใบสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้าน Portfolio & Project Management เพื่อการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

จุดมุ่งหมายของโครงการฝึกงานนี้คือการมอบประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษาฝึกงานของ Europol เพื่อให้ทราบถึงผลงาน วัตถุประสงค์ บริการ และเป้าหมายของ Europol

Europol มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่อนาคต และมีโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุกปี Europol จะเปิดรับการฝึกงานจำนวนมาก

– นักศึกษาที่ได้รับเลือก จะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานเดือนละ 793 ยูโร (ประมาณ 30,500 บาท) และอาจมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากกรุง Hague ในตอนต้นและตอนท้ายของการฝึกงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– การฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวกับ Portfolio & Project Management สำหรับโครงการ ICT เช่น การใช้โซลูชั่น ICT รวมถึงการต่ออายุและการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานภายในเครือข่าย

– ฝึกงานเป็นเวลา 3 หรือ 6 เดือน (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโครงการฝึกงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

– เป็นผู้ที่เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานตามวัตถุประสงค์ บริการ และเป้าหมายของ Europol โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสถาบันสหภาพยุโรปโดยทั่วไป

– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม

– มีความกระตือรือร้นในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมได้เป็นอย่างดี

– สร้างเครือข่ายอดีตนักศึกษาฝึกงานที่พร้อมจะร่วมมือกันและร่วมมือกับ Europol ในอนาคต

– สร้าง “ทูตสันถวไมตรี” ในระยะยาวสำหรับแนวคิดและคุณค่าในยุโรปทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มการฝึกงานภายในวันที่กำหนด ใบสมัครที่ยื่นด้วยวิธีการอื่น (เช่นในรูปของเอกสารหรือทางอีเมลล์) หรือหลังจากวันที่ที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์และรายละเอียดการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ