ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับป.ตรี ทุกสาขาวิชาที่ The University of Arizona

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา ที่ The University of Arizona กับทุน Global Wildcat Award ให้สำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนการศึกษานี้มีรางวัลถึง $4,000 – $35,000 (ราว 120,000 – 1,000,000 บาท) ต่อปีการศึกษา สำหรับปีการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2020 นี้ ได้รับสมัครแล้ว! รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $4,000 – $35,000 (ราว 120,000 – 1,000,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Agriculture Sciences

– Animal and Veterinary Sciences

– Agriculture Planning and development

– Arts and Media

– Bio and biomedical science

– Business, economics

– Communication, Journalism

– Health, Nutrition, Fitness

– Environment and sustainability

– English Literature

– Engineering and Technology

– Education and human development

– Culture and language

– Computer and information science

– Psychology

– Physical and space science

– Philosophy and religious studies

– Mathematics, statistics and data science

– Law, Policy and Social Justice

– Social and Behavior Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– ต้องจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.0 (จาก 4.0) หรือ 70 (จาก 100)

– ต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ

– สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

arizona

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ