ทุนเต็มจำนวนจาก Gates Cambridge ระดับสูงกว่าป.ตรี ศึกษาที่สหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาอย่าง Gates Cambridge ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรกำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว!! โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Bill และ Melinda Gates Scholarship ให้กับนักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อที่ University of Cambridge ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน เตรียมตัวให้ดี เปิดรับสมัครแน่นอน 1 กันยายน 2020 นี้! ข้อมูลเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถให้เงินทุนเพิ่มตามดุลยพินิจ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– School of Arts and Humanities

– School of Humanities and Social Sciences

– School of Biological Sciences

– School of Physical Sciences

– School of Clinical Medicine

– School of Technology

– Institutions independent of any School

– BioMedical

– Bio logical

– Engineering (All Fields)

– Science

– IT

– Humanities

– Arts

– Social Science

– Archaeology

– Architecture

– Islamic Studies

– Astronomy

– เพิ่มเติม คลิก!!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศใดๆ ก็ตามนอกสหราชอาณาจักร

– สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดที่ Cambridge University

– มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หลักฐานแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองการมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานอ้างอิง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

1 กันยายน – 3 ธันวาคม 2020 หรือ 7 มกราคม 2021 (ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gatescambridge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ