ทุน Goldsmith Family Women เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มูลค่า 271,600 บาท

Swinburne University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 1905 โดย George Swinburne ในฐานะวิทยาลัยเทคนิค Eastern Suburbs เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาหรือผู้ที่อยู่นอกเขตชานเมือง จนถึงปัจจุบันถือเป็นสถานศึกษาที่สำคัญและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างมากมาย

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาสตรีที่มีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันอยากทำงานในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Goldsmith Family Women in STEM Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023 ขึ้นมา

โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาสตรีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขา STEM ที่ Swinburne University of Technology ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 271,600 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Swinburne University of Technology

สาขาที่กำหนด : STEM

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 271,600 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติ ชาวออสเตรเลีย และชาวนิวซีแลนด์ทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องเป็นนักศึกษาหญิงเท่านั้น

– ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียหรือนักเรียนต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน Swinburne เริ่มต้นในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ในปี 2022

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเต็มเวลาในหลักสูตรตามเงื่อนไข

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน ATAR ขั้นต่ำ 90.00 และได้รับใบรับรอง ATAR เพื่อเป็นหลักฐาน

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– IELTS : 6.0

– PTE : 60

– TOEFL IBT : 64

– C1 Advanced : 169

– Common European Framework : B2

– Linguaskill : General^ – 160 to 179

– Duolingo : 96 to 100

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Goldsmith Family Women in STEM International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ