การฝึกงานด้านธุรกิจกับ Google สำหรับนักศึกษาต่างชาติในบราซิล ปี 2019

Google เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานด้านธุรกิจในประเทศบราซิล ประจำปีการศึกษา 2019

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในบราซิล โดยคาดว่าจะได้รับการสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม ปี 2019

หลักสูตรฝึกงานมีระยะเวลา 6 เดือนถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่แท้จริง และมุ่งไปที่ธุรกิจด้านอาชีพในบริษัทของ Google นี่เป็นหลักสูตรการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

การฝึกงานนี้จะมอบโอกาสให้คุณได้ให้บริการในสาขาธุรกิจ รวมถึงการฝึกอบรมในที่ทำงาน การทำงานร่วมกันกับพนักงานของ Google ในรูปแบบที่ท้าทายและมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมทางสังคมที่สนุกสนาน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้านธุรกิจที่ประเทศบราซิล ระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกงานได้ที่สำนักงานของ Google ในเซาเปาโล ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2019 – 13 ธันวาคม 2019

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยใ ๆ ที่ได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยบราซิล โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2019

– สามารถพูด+เขียนเป็นภาษาอังกฤษและโปรตุเกสได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

– มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมโดยให้ความสนใจในการจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจ

– มีความสนใจในอินเทอร์เน็ตและธุรกิจเทคโนโลยีของ Google

– มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ การสัมภาษณ์จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2018 – กุมภาพันธ์ 2019

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ