ฝึกงานกับ UN ด้านการบริหารระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เดนมาร์ก ปี 2019

UN City เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมสมัครฝึกงานด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2019 โดยเป็นการฝึกงานเต็มเวลาที่ไม่มีค่าตอบแทนให้

วัตถุประสงค์ของการฝึกงานคือการสร้างความร่วมมือภายใต้สภาพแวดล้อมของสหประชาชาติ คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานจริง รับผิดชอบต่องานจริง และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตต่อไปในภายภาคหน้า

ภายใต้การแนะนำของ Common Services Manager และการดูแลโดยตรงของ Specialist ผู้ดูแลระบบจะช่วยในการบริหารงานต่างๆ ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ และให้บริการลูกค้า

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ฝึกงานด้านการบริหารระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– เรียนอยู่ในปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปีมาแล้วจากการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การบริหาร การพัฒนา สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความรู้ด้านภาษาเดนมาร์กเป็นอย่างดี

– มีความรู้และความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Office

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจควรส่งจดหมายแนะนำตัวและ CV รวมถึงการลงทะเบียน ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยไปที่ nino.berishvili-at-one.un.org โดยระบุว่า “CS Admin Internship” ภายในวันที่ 23 กันยายน 2018

 

หมดเขตรับสมัคร:

23 กันยายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ