ฝึกงานกับ Google แบบมีค่าจ้าง ด้าน Software Engineering ในสหรัฐอเมริกา ปี 2019

Google เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกงานช่วงฤดูหนาว ปี 2019 เข้าร่วมโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝึกงานด้าน Software Engineering ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และต้องกลับไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

 

 

ทุนการศึกษา:

นี่เป็นหลักสูตรการฝึกงานที่จะได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 12 – 14 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระยะเวลา 12 – 14 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติ

– ปัจจุบันลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเต็มเวลา และจะต้องกลับไปเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล หรืออัลกอริทึม (เช่นการทำโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธีอัลกอริทึม หลักสูตรโครงการการวิจัยแต่ละโครงการการฝึกงาน หรือประสบการณ์การปฏิบัติอื่นๆ ภายใน หรือภายนอกโรงเรียนหรือที่ทำงาน รวมถึงการเขียนโค้ดงานอดิเรกโอเพนซอร์ส)

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาษาโปรแกรมหนึ่งภาษาหรือมากกว่านั้น ได้แก่ C, C ++, Java, JavaScript หรือ Python

– ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

– ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิคก่อนหน้า มีประสบการณ์การทำงาน หรือประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์ (เช่นผู้ช่วยวิจัยผู้ช่วยสอน ฯลฯ ) การเขียนโปรแกรมในภาษาต่อไปนี้: C, C ++ Java, JavaScript หรือ Python

– มีประสบการณ์การทำงานกับสิ่งต่อไปนี้ : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, สภาพแวดล้อม Unix / Linux, การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ, ระบบแบบกระจาย และแบบขนาน, การเรียนรู้ด้วยเครื่อง, การเรียกค้นข้อมูล, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การสร้างเครือข่าย, การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และ / หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

– มีความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ภาษาเขียนโค้ดอื่นๆ ตามความจำเป็น

– มีทักษะการทำงาน และทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษทั้งทั้งการพูด และการเขียน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กันยายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ