การฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับ Google ในอังกฤษและไอร์แลนด์ ปี 2019

Google เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ให้เข้าร่วมการฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ / วิศวกรรมด้านความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ประจำปี 2019

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันต้อง คุณต้องกำลังเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และต้องกลับไปศึกษาต่อเมื่อจบการฝึกงาน โดยการฝึกงานนี้ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นการฝึกงานที่มีค่าตอบแทนมอบให้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าตอบแทนในการฝึกงาน ซึ่งจะพิจารณาตามเงื่อนไขของ Google

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมด้านความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (SRE) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ กับ Google

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– ปัจจุบัน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ปัจจุบันเข้าเรียนในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาและจะต้องกลับไปศึกษาต่อเมื่อจบการฝึกงาน

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลหรืออัลกอริทึมทตามที่ระบุ (ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

– มีประสบการณ์ในการฝึกงานด้านเทคโนโลยีหรือประสบการณ์การทำงาน (เช่นผู้ช่วยวิจัยผู้ช่วยสอนงานโครงการส่วนบุคคล ฯลฯ ) การเขียนโปรแกรมรวมถึงรูปแบบต่างๆ ของการทดสอบในภาษาต่างๆ ต่อไปนี้: C + +, Java, Python หรือ Go

– มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมในหนึ่งภาษาใดต่อไปนี้: C + +, Java, Python หรือ Go

– มีประสบการณ์การทำงานกับสิ่งต่อไปนี้: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ, สภาพแวดล้อม Unix / Linux, การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ, ระบบแบบกระจายและแบบขนาน, การเรียนรู้ด้วยเครื่อง, การเรียกค้นข้อมูล, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การสร้างเครือข่าย, การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และ / หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาเขียนโค้ดอื่นๆ ตามความจำเป็น

– มีสามารถด้านการพัฒนาทักษะ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2018

*หมายเหตุ:  Google แนะนำให้คุณสมัครโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขาจะตรวจสอบใบสมัครเป็นระยะๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ