ใครอยากเรียนต่อนิวซีเเลนด์ต้องรู้ไว้! นโยบายการเข้าเมืองใหม่ เริ่มใช้วันที่ 26 พ.ย. 2018!!

นิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญและมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนต่อมากที่สุด เมื่อไม่นานมานี้ มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อทำงาน หรือเรียนต่อควรรู้ไว้ ดังนี้

 

 

– การยื่นคำร้องขอพำนักของแรงงานข้ามชาติที่มีฝีมือ: เกณฑ์การจ่ายเงินเดือนใหม่คือ 25 เหรียญ / ชั่วโมง (ประมาณ 800 บาท) หรือ 52,000 เหรียญต่อปี (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) สำหรับการทำงานสัปดาห์ ละ40 ชั่วโมง ในระดับทักษะ 1 ถึง 3 งาน

– เกี่ยวกับวีซ่าทำงานที่จำเป็น: เกณฑ์การจ่ายเงินเดือนใหม่คือ 21.25 เหรียญ/ชั่วโมง (ประมาณ 700 บาท) หรือ 44,200 เหรียญต่อปี (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) สำหรับการทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในระดับทักษะ 1 ถึง 3 งาน ถือว่าเป็นทักษะขั้นกลางและมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าทำงาน 3 ปี

 

ข้อกำหนดวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่

– วีซ่าทำงานระยะเวลา 3 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

– วีซ่าทำงานระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้สมัครระดับ 4 – 6 และระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) ระดับ 7 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กหนด

– วีซ่าทำงานระยะเวลา 2 ปี สำหรับผู้สมัครระดับ 4 – 6 และระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) ระดับ 7 ที่สำเร็จการศึกษานอกโอ๊คแลนด์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2021

*หมายเหตุ: วีซ่าข้างต้นไม่จำเป็นต้องได้รับการเสนองานก่อน

 

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน หรือพึ่งจบการศึกษา

นักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนหรือกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ต้องคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2018 จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าเหล่านี้ได้ :

– วีซ่าทำงาน 3 ปี หลังการจบการศึกษา สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

– หากผู้สมัครที่จบการศึกษาแล้วเคยถือวีซ่ามาเป็นระยะ 1 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าทำงาน 2 ปีได้ ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

– ผู้ถือวีซ่าทำงาน 1 ปีหลังจบการศึกษา จะมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าทำงาน 2 ปีได้

– ผู้ที่ถือวีซ่าทำงานประเภทช่วยเหลือนายจ้าง ของผู้สำเร็จการศึกษา สามารถขอวีซ่าประเภทต่างๆ ตามความประสงค์ที่จะยกเลิกอาชีพ นายจ้าง และสถานที่ทำงานตามข้อกำหนดได้

 

 

พาร์ทเนอร์ของผู้ถือวีซ่านักเรียน

– เฉพาะนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรี หรือระดับ 8 ที่ระบุไว้หัวข้อ Long Term Skills Shortage List เท่านั้นที่จะสามารถให้การสนับสนุนวีซ่าทำงานแก่พาร์ทเนอร์ได้

– นักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาใดก็ได้ สามารถให้การสนับสนุนวีซ่าทำงานสำหรับพาร์ทเนอร์ 

นโยบายดังกล่าวเหล่านี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป

 

ก่อนเดินทางไปต่างแดน โปรดตรวจสอบข้อกฑหมายและรายละเอียดในแต่ละประเทศให้ดี เพื่อประโยชน์สำหรับตัวคุณ

 

ที่มา: Prestige Law 皇家律師事務所 給我你的難題

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ