Google รับนักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการเทคนิคโปรแกรม ภาคฤดูร้อน ในสหรัฐฯ ปี 2019

Google ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้านการจัดการเทคนิคโปรแกรม สำหรับฤดูร้อน ปี2019

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีทักษะในการสื่อสารทั้งในด้านการพูดและงานเขียน

เช่นเดียวกัน ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ นี่เป็นหลักสูตรฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขขององค์กร สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นี่เป็นการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ระยะเวลาประมาณ 12 – 14 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้อย่างน้อย 12 – 14 สัปดาห์ ในช่วฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2019 หรือมิถุนายน – กันยายน 2019

– มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง (หรือหลายโปรแกรม) ดังนี้ : Java, C / C + +, Go หรือ Python

– เคยสัมผัสประสบการณ์ความเป็นผู้นำในองค์กรและ / หรือ มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการผ่านโครงการชั้นเรียน สโมสร หรือการฝึกงาน

– ต้องกลับไปศึกษาต่อหลังจบการฝึกงาน

– มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด และการสนับสนุนโครงการแบบโอเพ่นซอร์ส

– มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

– มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน

-มีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

– มีทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะในการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

– ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

8 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ