ฝึกงานกับ Google ด้านธุรกิจ ระยะเวลา 11 สัปดาห์ ณ สหรัฐอเมริกา ปี 2019

Google เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สนใจร่วมสมัครหลักสูตรฝึกงานด้านธุรกิจ ในโครงการ The Building Opportunities for Leadership and Development (BOLD)

โครงการฝึกงานนี้ เป็นการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน ระยะเวลาฝึกงานประมาณ 11 สัปดาห์ โดยจะเป็นการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่สนใจในเส้นทางอาชีพธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และโอกาสในการร่วมงานกับ Google

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในสาขาต่อไปนี้

– Sales, Services and Support

– Marketing and Communication

– People Operations (POps)

– gTech

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร BA / BS แบบเต็มเวลา

– สามารถเข้าร่วมโครงการได้แบบเต็มเวลา (11 สัปดาห์) โดยจะเริ่มโครงการกระมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2019

– ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

– มีทักษะการวิเคราะห์และความสนใจในการรับมือกับปัญหาทางธุรกิจ

– มีทักษะของบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

– มีความสนใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจของ Google

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 พฤศจิกายน 2018 (จะมีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2018 – เมษายน 2019)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ