UNIVERSITY OF HAMBURG มอบเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เยอรมนี

University of Hamburg จัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี ในระดับ Diplom, Magister, Staatsexamen เป็นเวลา 12 เดือน โดยทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักวิชาการระดับนานาชาติประสบความสำเร็จ และได้รับแรงบันดาลใจจากมหาวิทยาฮัมบวร์ค หรือใช้ย่อว่า UHH ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนเงินสนับสนุนสูงสุดประมาณ 720 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 27,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาใน Diplom, Magister และ Staatsexamen degrees

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ไม่ถือสัญชาติเยอรมัน

-ไม่มีสิทธิ์ได้รับ BAföG (โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาของรัฐบาลกลาง)

-ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในช่วงนี้ (พร้อมแนบหลักฐาน)

-นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ใน Diplom, Magister หรือ Staatsexamen degree อาจสมัครขอรับทุน 12 เดือนในการสมัครครั้งแรก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

–CV

–เหตุผลสนับสนุนในการขอทุนการศึกษา

–แผนการเรียน

–การประเมินผลจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับสุดท้ายของคุณ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018 (สำหรับระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uni-hamburg.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ