อยากเรียน UK สมัครด่วน!! GREAT Scholarships 2019-East Asia มูลค่าทุนกว่า 8 แสนบาท

โครงการ GREAT Scholarships 2019 – East Asia เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษามีมูลค่าทุนละ £20,000 รวมมูลค่าทุนสำหรับประเทศไทยทั้งหมดคือ £100,000 หรือกว่า 4 ล้านบาทไทย

– ทุนการศึกษาจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี

– ทุนการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนในสาขาวิชาหลักของ S-curve ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาแกนหลักตามนโยบายของแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 คือ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาการบินและโลจิสติกส์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพลังงานชีวมวลและชีวเคมี และสาขาวิชาดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ถือสัญชาติไทย (ตามหนังสือเดินทาง)

2. ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

3. หลักสูตรที่จะสมัครเปิดเรียนในช่วง Autumn Term ของปีการศึกษา 2562

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 2 – ตรวจสอบข้อมูลของทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 – สมัครทุนการศึกษาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 – ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้รับทุน จะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

ขั้นตอนที่ 5 – ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา หลังลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

 

ปิดรับสมัคร:

โครงการจะปิดรับสมัครตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดในลิงก์ของแต่ละสถาบัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ