ข่าวดี!! สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครงาน ค่าตอบแทน 569,503 บาท/ปี

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง “CDA Program Assistant (LE-06)” เพื่อปฏิบัติงานใน The Canadian Defence Attaché Office (CDAO) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– CDA Program Assistant (LE-06)

– ค่าตอบแทน 569,503 บาท/ปี

– ปฏิบัติงาน 37.5 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนดได้แก่ Arts, Economy, History, Political Science, Science, Business Administration, Asian Studies และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการสื่อสารและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

3. เชี่ยวชาญในการใช้งาน Word, Excel, PowerPoint และ Outlook

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)

**ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

14 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Embassy of Canada to Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ