การฝึกงานกับ Gucci สาขา Global Client Services ในอิตาลี ปี 2019

Gucci ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมการฝึกงานในสาขา Global Client Services (การบริการลูกค้าระดับโลก) ในประเทศอิตาลี ปี 2019

โดยเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในสาขา เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการคณิตศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม และงานบริการ

การฝึกงานนี้เป็นการฝึกงานที่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน มีหน้าที่หลักคือการสนับสนุนทีมบริการลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ในการกำหนดแผนงานและการกำกับดูแลโครงการตลอดจนการดำเนินงานกับคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในสาขา Global Client Services ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ omnichannel ภายใน Brand กับ Gucci ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– จบการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ คณิตศาสตร์ การออกแบบ อุตสาหกรรม และบริการ

– ในระดับปริญญาโท ยินดีรับนักศึกษาในสาขา Luxury, Business Management

– มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ Excel, Power Point และ Word

– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

– หากมีทักษะในด้านภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถจัดการและส่งมอบงานที่สำคัญหลายอย่างในระยะเวลาที่ จำกัดได้

– ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน และในสภาพแวดล้อมที่ยากจะรับมือ

– มีแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีแรงบันดาลใจในการสร้างผลลัพธ์และแนวทางในการแก้ปัญหา

– เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม และมีไหวพริบ

– มีความสามารถ และสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลและหลากหลายวัฒนธรรมได้

– มีความสามารถโดดเด่นในการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

– มีความสนใจในหัวข้อนวัตกรรม ดิจิทัล การขายปลีก และโพลีแซนเนล

– มีความสนใจในแฟชั่น

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ