ทุนเต็มจำนวนป. ตรี และ ป. โท ภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศเยอรมนี

DAAD เสนอหลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี สำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 18 วัน (สูงสุด 5 วันต่อสัปดาห์ไม่รวมวันที่มาถึงและวันออกเดินทาง) โดยมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในการปรับปรุงความรู้ด้านภาษาเยอรมัน (ภาษาทั่วไป และภาษาพิเศษ) รวมทั้งความรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศ

DAAD สนับสนุนนักศึกษา นักวิจัยชาวเยอรมันและนักศึกษาจากนานาชาติกว่า 100,000 รายทั่วโลกในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมถึงการสนับสนุนดังนี้

– ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 950 ยูโร (ประมาณ 35,900 บาท)

-นักศึกษาที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาจะรับทุนการศึกษา 1,125 ยูโร (ประมาณ 42,500 บาท)

– การจ่ายเงินค่าเดินทางเฉพาะประเทศ

– การจ่ายเงินประกันสุขภาพอุบัติเหตุ และประกันความรับผิดส่วนบุคคล

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาวิชาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

– นักศึกษาปริญญาตรีต้องอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

– ผู้สมัครต้องสามารถเข้าใจการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาเยอรมัน และทำงานร่วมกันในทีมได้

– ต้องมีหลักฐานการวัดคะแนนภาษาเยอรมัน

– หนังสือรับรองความสามารถด้านทักษะภาษา (อายุไม่เกิน 1 ปี) ใบรับรองภาษาจาก B2 หรือ TDN4 ในทุกด้านที่ทำการทดสอบอาจมีอายุมากกว่า 1 ปีได้

– สามารถใช้ใบรับรองภาษาต่อไปนี้ได้ : onDaF, TestDaF, GI-Nachweis, DSD, DSH, Telc Deutsch, ÖSD

– ในหลักการผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานระดับภาษาต่ำสุดที่ A2

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ