6 สุดยอดวิธีรับมือกับความเครียดในการเรียน และการทำงาน ที่คุณควรรู้!!

ความเครียดเกิดได้หลายปัจจัยทั้งจากการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิต หรือเกิดจากปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้น ยังส่งผลกระทบหลายอย่างตามมาทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านร่างกาย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงตามมาได้

ดังนั้นจึงควรรู้จักตนเอง และรับมือกับความเครียดอย่างเข้าใจ เพื่อรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้แข็งแรงเป็นปกติ

 

 

1. แบ่งเวลาเพื่อวางแผนการเรียน และการทำงานของตนเองจะได้ไม่กังวลมาก

หากงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาเรียน หรือการทำงานมีมากจนทำให้คุณสับสนไม่รู้จะเริ่มเคลียร์ชิ้นไหนก่อน ควรตั้งสติ และวางแผนขั้นตอนการทำงานตามลำดับให้รอบคอบ เพื่อผลลัพธ์ในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. เรียงลำดับความสำคัญของงาน โดยยึดเป้าหมายเป็นสำคัญเพื่อจะได้ไม่ต้องรีบเร่งในตอนท้าย

ในการจัดการงานต่างๆ ควรรู้ว่าต้องทำงานไหนก่อน-หลัง เพื่อจะได้จัดการงานไปทีละขั้นตอน รวมทั้งจะได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำอยู่ หากทำงานสลับไปสลับมา นอกจากจะทำให้งงแล้ว งานก็อาจจะไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

 

3. ขจัด เปลี่ยนแปลง และยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามลำดับ

เป็นเรื่องธรรมดาที่การทำงานจะทำให้คุณรู้สึกเครียด จึงควรขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็ควรยอมรับผลที่เกิดขึ้นให้ได้ คุณก็จะสามารถมองเห็นว่าควรจะรับมืออย่างไร

เช่น หากทำงานหนัก แต่สวัสดิการไม่สมเหตุสมผล ก็ต้องมาไตร่ตรองถึงความคุ้มค่า และทางแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไร จะพูดคุยกับเจ้านายอย่างไร และตัดสินใจว่าจะลาออก หรือขอต่อรองกับเจ้านายอย่างไร เป็นต้น

 

4. สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในห้องเรียน หรือที่ทำงาน

การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงาน หรือห้องเรียน คือการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน บางทีการคลายความเครียดก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ดังนั้นจึงควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง ออกไปพบเจอผู้คน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ หรือท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกันนะ

 

5. หาเวลาผ่อนคลายความเครียดให้ตนเอง

ลองไปทำกิจกรรมที่ชอบ เล่นกีฬา งานอดิเรก หรือท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้ตนเองบ้าง ร่างกาย และจิตใจจะได้ปลดปล่อย และเกิดการผ่อนคลาย ความเครียดที่มีอยู่ก็จะลดลง

 

6. ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพช่วยลดความเครียด

เมื่อรู้ว่าตนเองเครียดก็ควรลดความครียดที่เกิดขึ้นโดยการดูแลร่างกายให้แข็งแรง ไม่ว่าจะด้วยการทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายบ่อยๆ หรือดื่มน้ำให้เพียงพอ วิธีนี้จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจให้ดีขึ้น และหากร่างกายแข็งแรงโรคที่เกิดจากความเครียดก็ลดลงตามไปด้วย

 

ที่มา:  lifehack

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ