ทุนอบรม-ฝึกงาน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2019 ที่สหรัฐอเมริกา

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2019

เพื่อเสนอชื่อผู้บริหารระดับกลางเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 1-3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อศึกษา และอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 30-50 ปี

-ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอบรมครั้งนี้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

-จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี

-มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 

-มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 (เวลา 12.00 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ