ทุน Half-Tuition จาก Lingnan University เรียนต่อปริญญาตรีที่ฮ่องกง ปี 2022

Lingnan University ก่อตั้งในปี 1967 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของฮ่องกงที่จัดตั้งทีมการเรียนรู้การบริการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นอาสาสมัครและแบ่งปันความรู้รวมถึงความเชี่ยวชาญร่วมกับองค์กรการกุศลและชุมชนต่างๆ ได้

ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถภายใต้ชื่อ Half-Tuition Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติและสนับสนุนให้พวกเขาพิจารณาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดสาขา โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มจากหลักสูตรที่เลือก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Lingnan University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% ของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน โดยไม่จำกัดสาขา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Half-Tuition Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ